Kirjoitukset

Kirjoituksia-osion tekstit ovat syntyneet av-viestinnän toisen ja kolmannen vuosikurssin toimesta julkaisutuotannon kurssilla. Lisäksi mukana on kuva-artesaanien toisen vuosikurssin töitä, jotka on kirjoitettu medialukutaidon kurssilla.

Kolumnien aiheet ovat opiskelijoiden itsensä päättämiä ja niiden kirjo käsittelee kaikkea mahdollista koirien jalostamisesta aina naisten ja miesten väliseen turhaan sotaan asti.

Sosiaalista mediaa käsittelevissä kirjoituksissa opiskelijat pohtivat omaa henkilökohtaista suhdettaan someen ja tämän nykyisin kaiken kattavan ilmiön hyviä ja huonoja puolia.

Kirjoituksissa käsitellään myös opiskelijoiden omaa arkipäivän elämää ja sen sujumisen varmistamiseksi koulun taholta tarjottuja tukipalveluita.

Työssäoppiminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta ja siksi sitä on pyritty avaamaan kirjoituksissa ottaen mukaan kaikki kulttuurialan koulutusvaihtoehdot.

Mukana olevat kolme novellia ovat tämän osion ainoat kirjoitukset, jotka eivät ole syntyneet koulutyönä, vaan kertovat tekijöidensä omasta kirjallisesta harrastuksesta. Se kertoo myös rohkeudesta tuoda ne esille kaikkien halukkaiden luettavaksi.
-Esko-Pekka Mattila-