Kolmannen vuosikurssin estradityön näyttö eli PinkON


Näytössä opiskelija osoittaa tapahtumateknisen tuotannon osaamisen toteuttamalla itsenäisesti ja ryhmässä lavatapahtuman (esim. opiskelijakonsertin tai vastaavan) esitystekniikan ja taltioimalla sen suunnittelu-, rakennus-ja toteutusvaiheen.


PinkON 2015

PinkON 2013