Tilaustyöt


KaiKoVo-hanke:

Kaivoskoulutuksen verkko-oppimateriaalivaranto (KaiKoVo) on Lapin ammattiopiston ja Ammattiopisto Lappian yhteishanke. Sen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kaivoskoulutuksen laatua ja opetushenkilöstön valmiuksia tuottamalla uutta ja laadukasta verkko-oppimateriaalia.

KaiKoVo-esittelyvideo:

Esittelee KaiKoVo-hanketta ja siinä tuotettua materiaalia. Videolla esitellään myös Lappian kaivosalan oppimisympäristöä sekä käydään Elijärven ja Kalkkimaan kaivoksilla.

Videon teossa ovat olleet mukana AV-viestinnän opiskelijat Mika Impiö, Milla Kellokumpu, Suvi Koukkula, Samuli Kuivila, Thomas Niska, Anna-Kaisa Timonen ja Elisa Tuoma sekä kansien ja etikettien tekijänä kuvallisen ilmaisun opiskelija Ari Kluukeri.

KaiKoVo-rikastusvideo:

”Elijärven Rikastamo”-videolla kuvataan rikastusprosessin eri vaiheita Kemin Elijärven kaivoksella. Videon teossa ovat olleet mukana AV-viestinnän opiskelijat Anna-Kaisa Timonen ja Suvi Koukkula sekä kansien ja etikettien tekijänä kuvallisen ilmaisun opiskelija Anu Kakko.

KAIVOSALAN RIKASTUSVIDEO

KAIVOSALAN SIMULAATTORIVIDEO

KAIVOSALAN ESITTELYVIDEO

KAIVOSALAN LOUHINTAVIDEO